kongsberg

Om Sølvtråden

Sølvtråden er Den kulturelle skole- og barnehagesekken i Kongsberg.

Alle barnehagene og skolene i Kongsberg, kommunale og private, har et sterkt eieforhold til Sølvtråden. Sølvtråden driftes av kultur og velferd i Kongsberg gjennom Kongsberg Kulturskole som er kommunens kulturelle ressurssenter.

Sølvtråden har produksjoner til barn i barnehage fra 1 år og til alle elever på alle trinn, og berører alle de 6 søylene i DKS; kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst og film. Modulene fra Sølvtråden har en meget sterk lokal forankring gjennom sitt tette samarbeid med museer, Jazzfestival, Glogerfestspill, lokale forfattere, Kongsberg Vitensenter devoteket, musikere og kunstnere, fremmedkulturelle ressurspersoner og lag og foreninger. Alle er bidragsytere i Sølvtråden. Ja til og med næringslivet i Kongsberg støtter opp om Sølvtråden gjennom gunstige økonomiske avtaler.

Nær sagt alle produksjonene har en stor grad av egenaktivitet hvor en framføring eller utstilling gjerne er avslutningen på et prosjekt. Selvfølgelig har alle modulene en strek relevans til rammeplan for Barnehage og læreplanverket for Kunnskapsløftet, og får derfor en stor og naturlig plass i barn og unges hverdag. 

Sølvtrådens arbeidsgrupper består av ansatte i barnehage og lærere ved flere av skolene, og nye moduler testes ut i samarbeid med barnehage og skole. Alle modulene evalueres fortløpende, med justeringer der det trengs.

Sølvtråden gjør at Den kulturelle skolesekken griper inn i mange fag i skolen. Den skaper entusiasme og stolthet på den enkelte skole, og den bidrar også til at skolene samler seg i store prosjekter der elevene møter hverandre.

Foreldrene får også innblikk i Sølvtråden gjennom små framvisninger på skolen og en utstrakt bruk av nettsider med fyldig bildedokumentasjon fra modulene.

I tillegg til lokale tilbud fra Sølvtråden, mottar skolene produksjoner fra DKS Buskerud av meget høy kvalitet. De lokale og regionale tilbudene utfyller hverandre på en god måte og vi setter stor pris på vårt gode samarbeid med fylkeskommunen.